Når ledelse medfører impotens og nedsat sexlyst

Problemer med sexlysten eller potensen er et tabu, der berører mange, men sjældent noget, man som leder åbent vil associeres med.

Ikke sjældent har jeg i forbindelse med mit arbejde som forebyggende helbredslæge talt med ledere, der har oplevet større eller mindre udfordringer med deres sexliv. Problembeskrivelserne er ofte meget enslydende: der har været omrokeringer på arbejdet eller de har haft en særlig travl periode, hvilket har medført, at lysten simpelthen har manglet eller at potensen har svigtet.

Når jeg så spørger ind til, hvor længe det har stået på, er der ofte tale om udfordringer, der har varet overraskende lang tid, uden at de er blevet adresseret. På mange måder er helbredsproblemer jo lidt som dryppende vandhaner – man reagerer kun, hvis bøvlet ved selve problemet overstiger bøvlet ved at få løst problemet.

Potensproblemer eller nedsat sexlyst har dog nogle særlige karakteristika, som gør, at man som leder risikerer at gå unødigt længe med et problem, der rent faktisk risikerer at gribe ind på ens evne til at passe ens arbejde. Fordelene ved et velfungerende sexliv bør nemlig ikke undervurderes. Seksualitet er en betydningsfuld del af tilværelsen, og et velfungerende sexliv rangerer højt i undersøgelser af menneskers selvrapporterede trivsel. I et befolkningsstudie fandt ni ud af ti voksne danskere det for eksempel vigtigt at have et godt sexliv og i andre undersøgelser er seksualiteten påvist at medvirke til en øget mestring og et styrket livsmod.

Men hvorfor nu snakke om sexlivet i en blog for erhvervsledere? Hører det ikke til i privatlivet? Jo, helt bestemt.

Et af mine budskaber for et sundt lederskab er dog, at ledere i højere grad lærer at se sig selv som hele mennesker. Et velfungerende sexliv kan nemlig på mange måder anskues som en “raskhedsfaktor” for os mennesker og problemer forbundet hermed bør derfor i højere grad fungere som en advarselslampe for, om der er behov at ændre på noget.

Et velfungerende sexliv kan nemlig på mange måder anskues som en “raskhedsfaktor” for mennesker

Sammenhængene mellem sundhed og seksualitet er komplekse, men det er velkendt, at såvel fysiske som mentale problemer kan skabe seksuel mistrivsel. Hvad der er mindre udbredt viden er, at seksuel mistrivsel også kan medføre nedsat sundhed eller forværre eksisterende lidelser. Eller sagt på en anden måde: hvis du for eksempel oplever begyndende stresssymptomer, så kan et påvirket sexliv risikere at forværre tilstanden.

Den seksuelle mistrivsel, som jeg oplever hos ledere, handler typisk om mentale belastninger, der tit skyldes et højere arbejdspres af kortere eller længere varighed. Måske ledsaget af ustabile spisemønstre, mindre motion, øget forbrug af kunstige stimulanser eller en forringet søvn. Når jeg har udelukket, at der kan være tale om fysiske eller mentale tilstande, der bør udredes nærmere, så understreger jeg altid overfor mine patienter, at den korterevarende nedsatte sexlyst eller impotens kan risikere at skabe større udfordringer for lederen, hvis ikke det bliver tacklet rigtigt i tide.

Digitaliseringen har medført, at arbejdet i dag ligger i hovedet på mennesker og kontoret på telefonen. Det medfører derfor en risiko for, at man konstant har de analytiske hjernecentre aktiverede – selv når man ligger i sin seng om aftenen inden sovetid. Problemet med dette er, at såfremt man som mand eksempelvis tidligere har oplevet rejsningsbesvær, så vil den analytiske problemknuser-hjerne måske straks gå i gang med at finde en løsning, når den detekterer ’gerningsstedet’. Udfordringen er dog, at sex er et kompliceret samspil mellem krop og psyke, hvor sansepåvirkninger udløser biokemiske stoffer i en opadgående spiral, indtil man får udløsning.

Og groft sagt kan man ikke analysere sig til et bedre sexliv, da det er en anden del af hjernen, der her er brug for. Løsningen kan være at bruge tiden op til søvnen til afslappende og afkoblende aktiviteter sammen med partneren, hvor selve den seksuelle akt ikke bliver et mål i sig selv, men måske mere en naturlig forlængelse af det forudgående hyggelige samvær. Ikke sjældent udskriver jeg potensmidler til vidensarbejdere, men fortæller samtidig, at de skal lade pillerne blive i natbordsskuffen, da de sagtens kan udøve en fin effekt derfra. Nemlig som et fint klistermærke på Excel-hjernens advarselslamper, når de begynder at lyse, så man ikke mentalt lader sig lede på afveje.

Husk dog også på, at hvis dette kan ske for dig som leder, så gælder de samme udfordringer måske også for dine medarbejdere. Som leder bør du derfor undgå at “tænde” deres analytiske hjerne inden sovetid med en arbejdsrelateret sms eller mail og i stedet lade deres partner stå for en anden type mere hensigtsmæssig ‘tænding’. Noget, der altså sagtens kan vise sig også at være god for medarbejderens produktivitet på arbejdspladsen!

 

Kilder:
http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_seksualitet-sundhed_2015.pdf

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *